De Immediaatprothese

Dit is uw eerste prothese, deze krijgt u direkt na het trekken en deze kan alleen vervaardigd worden op verwijzing van uw tandarts of kaakchirurg.
Deze zal de prothese dan ook bij u in de mond plaatsen.

De werkwijze  verschilt enigszins met die van de volledige prothese, waarbij u geen eigen tanden en kiezen meer hebt.
Er worden afdrukken gemaakt, terwijl u uw eigen tanden en kiezen nog in de mond hebt. Van het aantal tanden en kiezen dat u nog over hebt, hangt het af of de stand van de kaken tov elkaar  nog apart  bepaald moet worden.

Doordat u nog tanden en kiezen in de mond hebt is het helaas niet mogelijk om de prothese vooraf te passen.

Wanneer de stand van de modellen van uw kaken is  vastgelegd, wordt er met u besproken wat de mogelijkheden zijn en wat u eventueel graag anders zou willen zien.
Dus wat er wel overgenomen kan worden van de stand van uw originele tanden en kiezen en wat technisch niet mogelijk is.  Ook worden nu de tanden en kiezen uitgezocht.

Nu kan de prothese gemaakt worden en bij de volgende afspraak is de prothese klaar en krijg u 'm mee naar uw tandarts of kaakchirurg.

Twee dagen na het plaatsen van de prothese komt u altijd voor controle terug.

Nu breekt er voor u een gewenningstijd aan, dit is tenslotte uw eerste prothese. Vooral bij deze eerste prothese moet u toch wel op een gewenningstijd van een aantal weken rekenen. 
Doordat de kaken gaan slinken gaat de prothese los zitten, dit is normaal in dit geval.
Mocht de prothese last geven. Niet mee doorlopen, maar bellen en een afspraak maken om het probleem te laten verhelpen.

Na 6 weken, de prothese zit dan erg los, wordt er een tijdelijke zachte laag onder gemaakt, zodat u weer met de prothese kunt functioneren.
4 Weken later wordt er dan een blijvende laag onder gemaakt.

Mocht deze informatie niet voldoende voor u zijn, aarzelt u dan niet om contact met ons op te  opnemen, zodat alles nog eens persoonlijk met u besproken kan worden.

 


Voor gratis advies: B. Niezing | Kuinderdijk 1 | 8356VN  Blokzijl | Telefoon (0527)  291364