Vergoeding door zorgverzekeraars

Op 01-07-2018 wordt de praktijk beeindigd en nieuwe prothese worden hier niet meer gemaakt

Voor gratis advies: B. Niezing | Kuinderdijk 1 | 8356VN  Blokzijl | Telefoon (0527)  291364